Strict Standards: Declaration of GCommandChain::enqueue() should be compatible with GObjectQueue::enqueue(GObjectHandlable $object, $priority) in /home/mszag/public_html/burza/libraries/gobingoo/command/chain.php on line 23

Strict Standards: Declaration of GCommandChain::setPriority() should be compatible with GObjectQueue::setPriority(GObjectHandlable $object, $priority) in /home/mszag/public_html/burza/libraries/gobingoo/command/chain.php on line 23

Strict Standards: Declaration of GCommandChain::getPriority() should be compatible with GObjectQueue::getPriority(GObjectHandlable $object) in /home/mszag/public_html/burza/libraries/gobingoo/command/chain.php on line 23

Strict Standards: Declaration of GHttpUrl::set() should be compatible with GObject::set($property, $value = NULL) in /home/mszag/public_html/burza/libraries/gobingoo/http/url.php on line 0

Strict Standards: Declaration of GHttpUrl::get() should be compatible with GObject::get($property = NULL, $default = NULL) in /home/mszag/public_html/burza/libraries/gobingoo/http/url.php on line 0
Mačevalački savez Zagreba - Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali, (nadalje u tekstu: sadržaj) objavljen na web-stranici Burze i/ili na povezanoj web-stranici, isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao, (nadalje u tekstu: Oglašivač).

Mačevalački savez Zagreba, (nadalje u tekstu: MSZ), ne daje bilo kakva jamstva, a niti na bilo koji način odgovara po bilo kojoj osnovi glede točnosti, potpunosti i/ili autentičnosti sadržaja, a niti odgovara za kvalitetu, nedostatke (materijalne/pravne), porijeklo i/ili isporuku stvari koje se prodaju, kupuju, mijenjaju, posuđuju ili daruju i/ili bilo što sličnoga, a sve posredstvom Burze.

U slučaju bilo kakvih zahtjeva korisnika i/ili trećih osoba s bilo kakve osnove prema MSZ-u, a sve  svezi dostavljenog sadržaja, to Oglašivač preuzima odgovornost i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio MSZ od svih takvih zahtjeva.

Oglašivač se obvezuje nadoknaditi MSZ-u svaku štetu koje bi nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, i to po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni i/ili objavljeni sadržaj.

Oglašivač se obvezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti pozitivnim propisima, a posebno se obvezuje da neće prodavati i/ili oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i/ili srodna prava trećih osoba.

MSZ niti na koji način ne odgovara korisnicima niti trećim osobama za eventualnu povredu autorskih prava i/ili srodnih prava, niti bilo kojih drugih prava.

MSZ ni u kojem slučaju nije ugovorna strana eventualnih pravnih poslova nastalih u vezi s objavljenim sadržajem.

Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika, Oglašivača i/ili trećih osoba (kako zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, tako i glede sadržaja ponude, o predmete i cijene ponude i sl.) rješavaju se isključivo između istih.

MSZ nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastale kao posljedica takvih odnosa.

Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni.

Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja.

Korisnikom se smatra svaka osoba koja pristupi Burzi, ili sklopi bilo kakav pravni posao posredstvom Burze, ili je bilo u kakvoj pravnoj vezi s takvim pravnim poslom, uključujući Oglašivača.